úvodní stránka

aktuality

Příjemné prožití prázdnin plné sluníčka
a odpočinku přejí zaměstnanci školy.


Úřední den během prázdnin - pondělí 9h - 12h

100 let oslav házené
Žáci přípravné, první, druhé a čtvrté třídy se účastnili sportovních dnů s házenou, které probíhaly od 13. do 15. 6. 2018 v rámci oslav 100 let házené v Havlíčkově Brodě.
                                                                pokračování...

Spišské sportovní hry 2018
Žáci ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 se zúčastnili od 6. 6. do 8. 6. 2018 XXII. ročníku Spišských sportovních her v našem družebním městě na Slovensku.
                                                                pokračování...

Pomáháme
V průběhu měsíce dubna a května žáci naší školy pokračovali ve spolupráci se spolkem "Mezi stromy" a svými obrázky, které vyrobili v hodinách výtvarné výchovy, tak přispěli k podpoře vzniku lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě.
                                                                pokračování...

Bovýsek
I na jaře nás tento školní rok navštívil maskot Bovýsek již podruhé v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
                                                                pokračování...

Pythagoriáda 2017/2018
Školní kolo pro letošní školní rok proběhlo na začátku dubna.
                                                                pokračování...

Škola v pohybu
I naše škola (PT a 1. - 3. třídy) se zapojila koncem dubna do projektu - Škola v pohybu, který byl zaměřený na podporu pohybových aktivit. 
                                                                pokračování...

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku
ve školním roce 2018-2019


ZŠ Nuselská v McDonald´s Cupu 1. – 3. třída a 4. - 5. třída
                                                                pokračování...

ČISTÁ VYSOČINA
úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině, 
9. - 22. dubna 2018

I letos se žáci školy účastní akce Čistá Vysočina. Snaží se tak zkrášlit své okolí a pomoci přírodě od množících se odpadků. Již během prvního dne naplnili v okolí školy dva pytle s odpadky a vyhodili volně ležící pneumatiku. Přidat k akci se může každý z Vás a to nejen v tomto období. 
                                                                     Dolejš Adam 

Vyhodnocení dotazníku
                                                                pokračování...


Tulipánový měsíc
V rámci projektu "Tulipánový měsíc", který vyhlásil Spolek pro hospic na Vysočině, žáci1. a 2. stupně kreslili, malovali a tvořili dílka, která budou po celý rok vystavena na některých odděleních zdejší nemocnice.
                                                                pokračování...

Sjezdové lyžování
Žáci naší školy se zúčastnili IX. ročníku přeboru škol ve sjezdovém lyžování ve Velkém Meziříčí, který konal 8. března 2018.
                                                                pokračování...

Recitační soutěž
Dne 20. února 2018 proběhlo na naší škole školní kolo v recitační soutěži.
                                                                pokračování...

Zkoušky Cambridge English v Havlíčkově BroděV tomto roce proběhnou zkoušky Cambridge English 20. a 21. dubna na Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně. 
                                                                pokračování...

Adopce na dálku
                                                                pokračování...

Mikuláš, čerti a andělé
Nejen žáci prvního stupně nemohli dospat před úterkem 5. 12., kdy po škole chodil Mikuláš s knihou hříchů, několik půvabných andělů a skupina děsivých, ale milých čertů.
                                                                pokračování...

Zahájení Adventu na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská
Před první adventní nedělí v pátek 1. prosince 2017 byl již po deváté na naší škole uspořádán Adventní večer.
                                                                pokračování...

Úspěšný florbalový listopad
V listopadu proběhlo několik soutěží ve florbale. Jednalo se o soutěže pořádané AŠSK pro žáky druhého stupně a pohár ČFbU pro žáky prvního stupně.
                                                                pokračování...

Výsledky voleb do školské rady ze dne 9. 11. 2017

Dne 9. 11. 2017 byli zvoleni:

Zástupci pedagogů: Mgr. Dolejš Adam
                                   Mgr. Licková Blanka
                                   Mgr. Miroslava Melounová

Zástupci nezletilých žáků: Běhounek Zdeněk, DiS. 
                                   Hertl David
                                   Vencová Lenka


Zástupci zřizovatele jmenovaní Zastupitelstvem Města Havlíčkův Brod č. usnesení 251/17 ze dne 30. 10. 2017:
                                   Ing. Frič Vladimír 
                                   Ing. Mojžyšková Ivana 
                                   Bc. Králová Jana 

Školská rada začíná pracovat od 1. 1. 2018.

Úvodní schůzka školské rady bude svolána nejpozději v lednu 2018.

Přírodovědný Klokan 2017
Stejně jako v uplynulých letech i letos proběhla 11. října vědomostní soutěž pro osmé a deváté ročníky „Přírodovědný Klokan“. 
                                                                pokračování...

První školní den
                                                                pokračování...

PRÁZDNINY - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října – pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
Pololetní prázdniny pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny pondělí 26. února – pátek 2. března 2018
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března 2018 + státní svátek
Hlavní prázdniny pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018


Informace o možnostech podpory pro žáky

Dopravní výchova II. stupně
Dne 20. 6. 2018 proběhla na nádvoří školy ZŠ Nuselská, v rámci projektu dopravní výchovy pro žáky II. stupně, Ride wheel show Lukáše Mullera.
                                                                pokračování...

Vojenská policie
Děkujeme příslušníkům VP za preventivně bezpečnostní program s ukázkou výcviku psa, kterého se účastnili žáci přípravné třídy a první až čtvrté třídy.
                                                                pokračování...

Mléko do škol - ochutnávkový koš
V týdnu od 28. 5. proběhla v jednotlivých ročnících ochutnávka mléka a mléčných výrobků.
                                                                pokračování...

Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže
Dne 25. května navštívili žáci PT, 1. A a B, 2. A a 3. A výstavu králíků, holubů a drůbeže, kterou pořádal Český svaz chovatelů.
                                                                pokračování...

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Světlé nad Sázavou se opět zúčastnila dvě družstva naší školy. 
                                                                pokračování...

Krajské kolo v basketbalu
6. 4. 2018 - Po vyhraném okresním kole v basketbalu se chlapci 9. a 8.tř. zúčastnili krajského kola, které se konalo 6. dubna v Jihlavě.
                                                                pokračování...

Poznej Vysočinu
Už devátým rokem si mohou žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií ověřit své znalosti zejména z oblasti regionálního zeměpisu, místopisu, přírodovědy, historie, kultury a ochrany životního prostředí.
                                                                pokračování...

Okresní kolo basketbalu
Dne 8. 3. 2018 se žáci devátého a osmého ročníku zúčastnili okresního kola v basketbalu, které se konalo v hale TJ Jiskra HB. 
                                                                pokračování...

Pěvecká soutěž
Dne 23. února 2018 proběhlo na naší škole školní kolo v pěvecké soutěži.
                                                                pokračování...

Bovýsek
Opět nás po roce navštívil maskot Bovýsek v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.
                                                                pokračování...

Informace k přijímacímu řízení 2018

Víceleté gymnázium - info pro rodiče

Ocenění žáci ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve školním roce 2016/2017
Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil dne 28. 11. 2017 od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
                                                                pokračování...

Úspěch na Talentovce 2017
Dne 17. 10. 2017 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Talentovka 2017, která se uskutečnila v prostorách OAaHŠ Havlíčkův Brod.
                                                                pokračování...

Bobřík informatiky
Soutěž, kde žáci z celé republiky online odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
                                                                pokračování...

Cimbálová muzika Réva
Jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky i rock to vše dokázala zahrát Cimbálová muzika Réva s typickými lidovými nástroji našim žákům v sále Staré radnice.
                                                                pokračování...

Výtvarný projekt pro Českou spořitelnu
V letošním školním roce, stejně jako v letech předchozích, žáci 2. stupně naší školy připravili v hodinách výtvarné výchovy výzdobu pro interiér České spořitelny v Havlíčkově Brodě.
                                                                pokračování...

projekty

fotogalerie

Květen a červen
v 1. A

Červen v přípravné třídě

Lehkoatletické závody školních družin

Výlet Sedmihorky 4. A

Na koupališti

Školní výlet 8. A

Jaro v ŠD

Beseda s MP Bezpečné chování

Slavnostní předávání knížek prvňáčkům

Chovatelská výstava

Vypouštění motýlů
v parku

Výtvarná dílna
v Krajské knihovně - výroba záložky
do knihy

Spolupráce
se střední školou Humpolec

Galerie

Exkurze

Výroba lampionu
v PČ

Zámek Potštejn

Výlet na Ředkovec

Atletický šestiboj

Miniházená

Den dětí

Výlet 9. A – Malá Skála

Tulipánový měsíc

3.A - Turnaj
v miniházené

3.A - Kreslíme neznámé planety
o VV

3.A - O PČ tvoříme z přírodních materiálů

Den dětí ve 3.A

V obchodě

Po stopách brodských pověstí 2

Květen v přípravné třídě

ZOO Jihlava

Pohádky

Alenka v říši podivuhodna

Bezpečné chování doma

Březen a duben
v 1.A

Český den
proti rakovině

3.A - Dny prevence s ČČK

Černá v Pošumaví

Duben v přípravné třídě

Exkurze do Prahy

Městská policie
ve 3.A.

Kozí farma Lozice

Bruno family park

Řemeslnická show

Volejbal

Volba povolání

Štafetový pohár - 5. místo v okresním kole

Čistá Vysočina

Předávání medailí za plavání

Zdravá5
aneb SVAČINKY PRO SENIORY

Čistá Vysočina

Hledáme pulce

Osmáci navštívili badatelské centrum

Výstava Vyhnaní

Farma Občiny - Hladíkovi

Předplavecký kurz

Abeceda peněz

Velikonoční dílna

Březen v přípravné třídě

Velikonoční dílna GHB "Hody, hody, doprovody" ve 3.A

Zima ve školní družině

Fandíme sportu

Velikonoční povídání s paní knihovnicí Věrou Lipenskou

ZPP

Vyhraj s dopisem

Preventivní program - Moje bezpečí

Sbírka
pro Emmanuela Paula - adopce na dálku

Hudební vystoupení v Krajské knihovně - Gábina a Katka

Řešení hlavolamů

Naše smysly - zrak

Horácké divadlo Jihlava, představení Kocour v botách

Leden a únor v 1.A

Brno - Planetárium - Olympijské centrum

Únor v přípravné třídě

3.A Beseda
s Městskou policií

Beseda

Hory

7. A – Krajská knihovna Vysočiny

Správné stolování

Hory

Třeťáci na plavání

Leden v přípravné třídě

Prevence dětských úrazů ve 3.A

Třeťáci
na výukovém programu Pec nám spadla Krajské knihovny Vysočiny

Vánoční besídka
v 7. A

VOŠ, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Abeceda peněz

Plavecký výcvik

K jako kamarádi

Nádhera
a tajemství baroka

Vánoce devátého ročníku 

Příprava a oslava Vánoc ve 4.A

Listopad
a prosinec 1. A

Zimní pobyt

Předvánoční den

Volba povolání

Chaloupky

Přípravná třída - prosinec

Vánoční besídka
ve 3.A

Vánoční dílna
v Galerii výtvarného umēní v HB - 3.A

Nerosty

Tkaní, dračky
a povídačky

návštěvník číslo