školní rok - 2008/2009 - Cena města HB


Ocenění žáci naší školy ve školním roce 2008/2009

Již po druhé zastupitelstvo města Havlíčkův Brod rozhodlo o udělování statutů pro nejlepší žáky brodských základních škol, speciální školy a tomu odpovídajících ročníků gymnázia. Z naší školy byli nominováni ti, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích sportovních, literárních a v olympiádách jazykových i naučných oborů. 
Ocenění si ze sálu Staré radnice odnesli Veronika Pelikánová, Luboš Rauer a Monika Nováková. Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů.