školní rok - 2008/2009 - Cena města HB


Mezi oceněnými žáky brodských škol nechyběli ani naši žáci

Dne 13.10.2010 se ke Staré radnici v Havlíčkově Brodě scházeli svátečně oblečení lidé. Byli tam pozváni na slavnostní ocenění nejlepších žáků brodských základních škol, speciální školy a příslušných ročníků gymnázia.
I naše Základní škola Nuselská ulice nominovala tři své nejlepší žáky. Byli vybráni na základě návrhů třídních učitelů a pořadí bylo stanoveno hlasováním pedagogické rady. Rozhodli jsme se ocenit ty žáky, jejichž vzdělávací výsledky jsou pěkné, ale také se úspěšně účastní akcí pořádaných přímo naší školou, zastupují ji a reprezentují v oblasti sportu i ve vědomostních soutěžích. 
A tyto podmínky v loňském školním roce nejlépe splnily naše tři žákyně : 
1. místo – Jana Medová (nyní studentka 1.ročníku SPŠS)
2. místo – Markéta Buráňová (letos žákyně 9.A)
3. místo – Michaela Tůmová ( od letošního školního roku primánka brodského gymnázia)

Po oficielním předání všech cen z rukou zastupitelů našeho města, které tuto akci pořádá, následovalo setkání oceněných, jejich rodičů, blízkých příbuzných a učitelů s představiteli města u připraveného občerstvení. Za možnost vyzdvihnout práci těch žáků, kteří svými výsledky a prací pro školu, jsou vzorem ostatním, vedení našeho města děkujeme.