školní rok - 2007/2008 - Cena města HB


Cena města HB

Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol budou udělovány každoročně třem nejlepším žákům z každé základní školy.

Ve školním roce 2007/2008 byli nejlepšími žáky naší školy: 
1.místo: Luboš Beran 
2.místo: Veronika Jirásková
3.místo: Václav Růžek

Dne 8.10. 2008 byly těmto žákům na slavnostním ceremoniálu na Staré radnici předány ceny starostkou města Ing. Janou Fischerovou, místostarostou Ing. Čeňkem Jůzlem a uvolněným radním Ing. Tomášem Hermannem. Laueráti obdrželi diplom a nepeněžní odměnu ve výši 5000,-Kč pro žáka na prvním místě, 3000,-Kč pro žáka na druhém místě a 2000,-Kč pro žáka umístěného na třetím místě. Jmenovaní žáci už odešli na studia na jiné školy. Blahopřejeme jim a přejeme mnoho dalších úspěchů.