školní rok - Cena města HB


Ocenění žáci naší školy ve školním roce 2012/2013

Slavnostní večer k předávání Cen města Havlíčkův Brod pro nejlepší žáky se uskutečnil již pošesté dne 16. 10. 2013 v 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Každý rok město oceňuje tři žáky z každé havlíčkobrodské základní školy, včetně žáků Základní a praktické školy U Trojice a odpovídajících ročníků gymnázia.
Z naší školy byli nominováni ti, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích a olympiádách.

Ocenění si ze sálu Staré radnice odnesli:
1. místo – Michaela Kučerová 9. A
2. místo – Martin Jirásek 9. B
3. místo – Marie Poláková 5. A

Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu na havlíčkobrodském gymnáziu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů.