školní rok - Cena města HB


Ocenění žáci ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve školním roce 2016/2017


Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil dne 28. 11. 2017 od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Každý rok město Havlíčkův Brod oceňuje tři žáky z každé havlíčkobrodské základní školy, včetně žáků Základní a praktické školy U Trojice a odpovídajících ročníků gymnázia.
Z naší školy byli nominováni žáci, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích a olympiádách.

Ocenění si odnesli:
1. místo – Matěj Vávra 5. A 
2. místo – Matěj Moučka 9. A 
3. místo – Vilém Mezera 9. A 

Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů. 

Mgr. Milena Popelová
ředitelka školy