školní rok - Cena města HB - 2013/2014


Ceny města nejlepším žákům

Ve středu 8.října 2014 v sále Staré radnice převzali tři žáci z naší školy ocenění Ceny města nejlepším žákům. Z naší školy byli nominováni ti, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích, olympiádách a sportovních soutěžích. Slavnostní ceremoniál doplnilo i kulturní vystoupení, ve kterém učinkovala hrou na klavír B. Potocká, bývalá žákyně naší školy.Ocenění a věcné dary jim předali zástupci havlíčkobrodské radnice. Slavnostního odpoledne se zúčastnila i zástupkyně školy Mgr.M. Popelová, třídní učitelky oceněných žáků Mgr.B. Licková a Ing.I. Chrbolková.

Ocenění si ze sálu Staré radnice odnesli:
1. místo – Barbora Potocká 9.A
2. místo – Vilém Krejcar 9.A
3. místo – Tomáš Dibelka 5.A

Žákům blahopřejeme a přejeme hodně studijních úspěchů a splnění cílů v oblasti jejich zájmů.  
                                                                                                                           Ing.I.Chrbolková