školní rok - Cena města HB


CENY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018


Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil dne 7. 12. 2018 od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Každý rok město Havlíčkův Brod oceňuje tři žáky z každé havlíčkobrodské základní školy, včetně žáků Základní a praktické školy U Trojice a odpovídajících ročníků gymnázia. Udělení cen je spojeno se slavnostním ceremoniálem. Při předávání cen obdrží nominovaní žáci pamětní list a peněžní odměnu. Z naší školy byli nominováni žáci, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích a olympiádách. Ocenění si odnesli: 1. místo – Ema Pátková 5.A 2. místo – Tomáš Tůma 9. A 3. místo – Lukáš Fikar 5. A. Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů.