školní rok - Cena města HB


Ocenění žáci ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 ve školním roce  2014/2015

Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil již posedmé dne 7. 12. 2015 od 17 hodin v sále Klubu Oko v Havlíčkově Brodě. Každý rok město oceňuje tři žáky z každé havlíčkobrodské základní školy, včetně žáků Základní a praktické školy U Trojice a odpovídajících ročníků gymnázia.
 Z naší školy byly nominovány dívky, které patřily nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužily o reprezentaci naší školy v různých soutěžích a olympiádách.
 
Ocenění si odnesly:
1. místo – Eliška Novotná      9. A 
2. místo – Zuzana Černá     5. A 
3. místo – Markéta Růžková  5. A 
 
Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu na havlíčkobrodském gymnáziu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů. 
 
Mgr. Milena Popelová
ředitelka školy