školní rok - Cena města HB


Ocenění žáci naší školy ve školním roce 2010/2011

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod rozhodlo již počtvrté o udělování statutů pro nejlepší žáky brodských základních škol, speciální školy a tomu odpovídajících ročníků gymnázia. Z naší školy byli nominováni ti, kteří patřili nejen k prospěchově nejlepším, ale zejména se zasloužili o reprezentaci naší školy v různých soutěžích sportovních, literárních a v olympiádách jazykových i naučných oborů. Svoji pílí, svědomitostí a chováním byli velmi dobrým příkladem ostatním spolužákům.

Ocenění si ze sálu Staré radnice odnesli:
1. místo Radek Zikmund
2. místo Kristýna Bařinková
3. místo Tomáš Růžek

Všem třem blahopřejeme a přejeme jim úspěchy v dalším studiu a splnění cílů v oblasti jejich zájmů.