úvodní stránka

aktuality

Informace k přijímacímu řízení 2020 na střední školy

Informace k přijímacímu řízení 2020 na víceleté gymnáziumSoutěž Cihla k cihle III. ročník
Na konci minulého školního roku se dvě dvojice žáků účastnily okresního kola soutěže Cihla k cihle, které se konalo na SPŠS ak. St. Bechyně.
                                                            pokračování...

Pozdrav z hor
Krásný pozdrav z hor posílají lyžaři z Deštné v Orlických horách.
                                                            pokračování...

Florbal děvčata
13.12.2019 se děvčata II. stupně zúčastnila florbalového turnaje ve Světlé nad Sázavou.
                                                            pokračování...

Recitační soutěž
V úterý 10. 12. se na naší škole opět uskutečnila recitační soutěž žáků 2. stupně.
                                                            pokračování...

Adventní čas na ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská
V pátek 29. listopadu 2019 byl již po jedenácté na naší škole uspořádán Adventní večer.
                                                            pokračování...

Výrazné úspěchy florbalistů
V průběhu listopadu 2019 se žáci naší školy zúčastnili florbalových soutěží pořádaných AŠSK i Českým florbalem. 
                                                            pokračování...

Bobřík informatiky
Letošní 12. ročník probíhal v období 4-15/11/2019. Žáci řeší ve škole otázky, za které mohou dostat až 192 bodů.
                                                            pokračování...

TŘICETINY SAMETOVÉ REVOLUCE, TŘICETINY NAŠÍ ŠKOLY
Neboť si v těchto dnech připomínáme 30 let od sametové revoluce, tedy 30 let od pádu komunistického totalitního režimu, který naši zemi usurpoval celých 40 let, rozhodli jsme se uspořádat projekt, který by žákům druhého stupně přiblížil totalitní režimy, události vztahující se k sametové revoluci, demokratizující proces a významné osobnosti v čele s naším prvním českým demokratickým prezidentem Václavem Havlem.
                                                            pokračování...

Přírodovědné centrum - program ledenAdventní zpívání
                                                                 pokračování...

Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol
Slavnostní večer k předávání „Cen města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol“ se uskutečnil dne 9. 12. 2019 od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
                                                                 pokračování...

Naše škola nově
                                                                 pokračování...

Geomag
Geomag je originální švýcarská magnetická stavebnice, díky níž se baví, staví, tvoří a učí malí i velcí a tak si žáci prvního stupně a přípravná třída rozvíjeli svou jemnou motoriku v rámci hodin PČ a OSV.
                                                                 pokračování...
Internetové stránky splňují zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

důležité odkazy
fotogalerie

Bruslení o TV

Školní klub - zima

Vánoční dopoledne

Tři králové

Vánoce

Bezpečné chování na ulici.

Vánoční pohádky.

Pečení cukroví

Tříkrálová sbírka

Pečení vánoček
na besídku

Zima 2019 v ŠD

Zimní pobyt

Předvánoční den

Prosinec
v přípravné třídě

Listopad
a prosinec ve 3.A

Beseda

Zoomba

Alpinning

Beseda ve třídě 3.B

Domov pro seniory

Vánoční besídka

V.A - Projekt: Sluneční soustava

Vánoční ozdoby

Vánoční tvoření
v hodinách
výtvarné výchovy
ve třídě 6.A

Síla barev

Pečeme kremrole

Mikuláš

Vánoční čas

Prezentace
o rybářství

Beseda
s policistkou

Chemický strom

Oceány 3D

Přípravná třída - listopad

Miniházená

Výtvarné práce žáků 7.A

Nová galaxie

Advent v 8.A

Galerie - Výtvarná dílna

Předplavecký kurz

Halloween

Exkurze v B-Techu

V.A v Galerii Havlíčkův Brod

Adventní příprava

Třída 3.B
na představení
 s autorskou hudbou a písněmi KnihoMOLI
v Krajské knihovně

Bruslení

KnihoMOLI

Fotografická soutěž

Výroba adventních věnečků ve 3.B

Bezpečné chování doma

návštěvník číslo