úvodní stránka

aktuality

Úřední hodiny o prázdninách
– každé pondělí od 9.00 do 13.00 hodin.

Poděkování

Vážení rodiče,
vedení školy a všichni pedagogové Vám chceme poděkovat za součinnost a za velkou práci s dětmi v nelehkých podmínkách. Víme, že domácí učení bylo jen velmi nedokonalou náhražkou školy. Byli jste nuceni skloubit starosti a práci v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a k tomu přibylo navíc učení s dětmi. Ne všechny jsou samostatné a pilné, jsou různě motivované. Toho jsme si velmi dobře vědomi. Vážíme si, že jste se snažili vše zvládat tak, jak jste nejlépe uměli. Bylo to pro nás všechny těžké. Vaše úsilí chceme alespoň slovy díků vyzdvihnout a ocenit. Doufáme, že od září převezmeme štafetu v učení již zase my.

Zároveň oceňujeme snahu a píli všech žáků. Děkujeme Vám všem, kteří jste dělali v této mimořádné situaci, co se dalo.

Za všechny pracovníky školy Vám přeji krásné prázdniny.

Mgr. Milena Popelová, ředitelka školy

Přírodovědné centrumÚplata školní družiny - zde
Vyúčtování - kroužek Florbal zde
Vyúčtování - kroužek Hudební klub zde 

důležité odkazy
fotogalerie

Věž

Zájmová činnost
po vyučování

Zkoumáme okolí

Přestávka

Odpolední tvoření

ŠD - léto

Bublifukový den

Přípravná třída - březen

Soutěžní přehlídka LEGO ROBOT II. ročník

Jaro v ŠD

Krmítko pro ptáky

Páťáci na besedě se spisovatelem Vojtěchem Matochou

Leden a únor
ve 3. A

Preventivní program

Přípravná třída - únor

Ochutnávka exotického ovoce

Bezpečně
na internetu - beseda s městskou policií 

Cestovatelské kreslení

Před kamerou

Zdraví

Enviromentální workshop

Udržitelný životní styl:Ty svět (ne)změníš!

Lanovka

Ochutnávka exotického ovoce v 8.A

Pracujeme
ve skupinách - Delfíni, Mimoni, Ninjové

Beseda
nad knihami Josefa Lady

Přípravná třída - leden

Výstava replik středověkých staveb

návštěvník číslo