úvodní stránka

aktuality

Informace z důvodu uzavření školy
1) Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
    je uzavřena od 16. 3. 2020.

2) Žádost o ošetřovné
     Máme připravenou elektronickou verzi žádosti. 
     Pokud pošlete podklady (tzn. jméno, příjmení a třídu
    dítěte), zašleme Vám námi připravený formulář zpět. 
    Formulář si vytisknete a předáte zaměstnavateli.

Ochrana zdraví a provoz základních škol
v období do konce školního roku 2019/2020


Výuka 25. - 29. 5.


Organizace pobytu ve škole žáků přípravné třídy
a 1. stupně od 25. 5. 2020

Cílem dopolední části vzdělávacích aktivit je procvičování obsahu učiva, který je zadáván v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. 

Ranní družina není
poskytována.

Začátek provozu bude zajištěn pro jednotlivé skupiny dle rozpisu (od 7.50 – 8.15 hod.), konec nejpozději v 16.00 hod

Budou vytvořeny skupiny (max. počet žáků je 15), složení skupin je neměnné po celou dobu. 

Pokud to bude možné, budeme se snažit vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Nepřítomnost se musí omlouvat (telefonicky a písemně do notýsků nebo ŽK). 

Zákonný zástupce je povinen do 18. 5. 2020 písemně vyjádřit zájem o docházku do školy, musí žáka přihlásit. Na přihlášku uveďte: Mám zájem o docházku do školy od 25. 5. 2020 pro  dceru/syna - jméno, příjmení, třída, jméno zákonného zástupce. 

Tuto přihlášku pošlete:
a)     na email školy zs.nuselska@worldonline.cz ,
b)    nebo třídnímu učiteli,
c)     popřípadě dejte do poštovní schránky u zadního vchodu do školy (červené dveře).

Do 18. 5. 2020 dle zájmu přihlaste obědy ve školní jídelně přes stravovací systém, popř. tel. do ŠJ 569 428 291.

Vyplňte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – tiskopis -
zde, popř. k vyzvednutí v tištěné podobě u hlavního vchodu do školy (za žlutými dveřmi).

Vyplněné prohlášení žák odevzdá třídnímu učiteli první den před vstupem do školy.

Podrobnější informace k provozu budou uveřejněny 19. 5. 2020.

Celoškolní výtvarná soutěž "MOSTY"
                                                            pokračování...

Aktuálně - přijímací řízení na SŠ
Aktuálně k přijímacím řízení na SŠ - O novém termínu konání přijímací zkoušky budete včas informováni. Obdržíte dopis ze střední školy. Jednotná přijímací zkouška (český jazyk, matematika) bude jednokolová, tj. proběhne pouze v jednom termínu a výsledek bude platný pro obě školy (obory). 

Nová škola - prodloužení licencí do 31. 8. 2020
a online výuka pro 1. třídy

K domácímu procvičování možné využít 
UčíTelka - ZDE

Ostatní nabízené možnosti ZDE.

Informace k přijímacímu řízení 2020 na střední školy

Informace k přijímacímu řízení 2020 na víceleté gymnázium

V síti: Za školou
V pátek 6. března navštívili žáci 2. stupně promítání nového dokumentárního filmu V síti: Za školou.
                                                            pokračování...

Pěvecká soutěž
Dne 5. března 2020 proběhlo na naší škole školní kolo v pěvecké soutěži.
                                                            pokračování...

Jednotná přijímací zkouška - termíny

Informace k nástupu do ZŠ
od 25. 5. 2020 pro 1. stupeň

1. Nástup do školy dle časového harmonogramu – viz tabulka zde.
2. Vyučující skupiny si žáky převezme před školou v určený čas – viz tabulka zde.
3. Obědy – viz tabulka zde.
4. 25. 5. 2020 (popřípadě první den nástupu do školy) musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení - bez tohoto dokumentu nemůže do školy!
5. Vyučující odvádí žáky do šatny a pak do určené učebny, ve které budou po celou dobu přítomnosti ve škole (mimo organizovaný pobyt venku).
6. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!
7. V případě, že žák bude odcházet s doprovodem, bude způsob vyzvedávání žáků upřesněn dle jednotlivých skupin.
8. Žáci musí mít: 
- roušku + jednu náhradní v igelitovém sáčku
- základní školní potřeby, pracovní sešity, učebnice 
- lísteček, kde bude napsán způsob (sám/doprovod)
a čas odchodu domů
9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.


PŘIDEJTE SE K TUČŇÁKŮM ZE 3.A A POJĎME SPOLU ROZDÁVAT RADOST SENIORŮM...

V červnu se Přírodovědné centrum otevírá. 

Přírodovědné centrumZájezd do Národního divadla v Praze
Ve středu 12. února 2020 navštívili žáci 8. a 9. ročníku večerní divadelní představení v Národním divadle v Praze.
                                                                 pokračování...

Ing. Jana Fialová navštívila ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
Dne 17. 1. 2020 navštívila ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Ing. Jana Fialová, spolu s Bc. Kateřinou Svobodovou. 
                                                                 pokračování...

K+M+B 2020
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 nás přišli do všech tříd pozdravit Tři králové z 5.A s přáním štěstí, zdraví a všeho dobrého do nového roku.
                                                                 pokračování...


Barevný týden 13. - 17. 1.
                                                                 pokračování...
 

důležité odkazy
fotogalerie

Bublifukový den

Soutěžní přehlídka LEGO ROBOT II. ročník

Jaro v ŠD

Krmítko pro ptáky

Páťáci na besedě se spisovatelem Vojtěchem Matochou

Leden a únor
ve 3. A

Preventivní program

Přípravná třída - únor

Ochutnávka exotického ovoce

Bezpečně
na internetu - beseda s městskou policií 

Cestovatelské kreslení

Před kamerou

Zdraví

Enviromentální workshop

Udržitelný životní styl:Ty svět (ne)změníš!

Lanovka

Ochutnávka exotického ovoce v 8.A

Pracujeme
ve skupinách - Delfíni, Mimoni, Ninjové

Beseda
nad knihami Josefa Lady

Přípravná třída - leden

Výstava replik středověkých staveb

návštěvník číslo